Etablering nær ved 17.244774, -88.760157

Åben kort
Lokal tid:
17:21:16

Hector Silva Airstrip-BCV

Belmopan
airportLæs mere

Villa San Juan

3639 Tangelo Street, Cohune Walk, Belmopan
lodgingLæs mere

Ministry of Education, Youth and Sports

3rd Floor West Block Independence Plaza, Belmopan
point_of_interestLæs mere

British High Commission Belmopan

Melhado Parade, North Ring Road, Belmopan
embassyLæs mere

Casa Pan Dulce Bakery

Price Centre Road, Belmopan
bakeryLæs mere

Bull Frog

25 Half Moon Avenue, Belmopan
lodgingLæs mere

Pine Ridge Lodge

Mountain Pine Ridge and Caracol
lodgingLæs mere

Five Sisters Lodge

Mountain Pine Ridge and Caracol
lodgingLæs mere

University of Belize - Belmopan Campus

Belmopan‎
universityLæs mere

Toucan's Nest Resort

Mile 46.5 Western Highway, Belmopan
lodgingLæs mere

Super Palm Resort

Mile 46.5 Western Highway, Belmopan
lodgingLæs mere

Embassy of the United States of America

Belmopan‎
embassyLæs mere

Guanacaste National Park

Western Highway, Belmopan
parkLæs mere

Atlantic Bank

Garden City Hotel Parking, Mountain View Boulevard, Belmopan
atmLæs mere

Hibiscus Hotel

Melhado Parade, Belmopan
lodgingLæs mere

Ministry of Works

Power Lane, Belmopan
point_of_interestLæs mere

Roaring Creek

Roaring Creek
localityLæs mere

📑 Alle kategorier i Belize

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning